Sessiz Yağsız Kompresörler

Kompresör Tarihçesi

Otto von Guericke 1650 yılında kompresör alanında önemli gelişmelere imza atmıştır. 1829 senesinde William Mann basınçlı hava kompresör makinesinin patentini almıştır. Bu gelişmeler ile kompresör ekonomik alanda daha hafif makinelerin elde edilmesi noktasında önemli olmuştur. 1872 yılından sonra kompresör sıkıştırma ile birlikte soğutma da yapmaya başladı. Bu sistemde çalışan kompresör yanında bazı sorunları da getirdi çünkü soğutmada silindirin içinde su jeti fışkırtılıyordu. Sorunlardan kaynaklı olarak bu tür işlemler terk edilmiştir. Etrafında su elbisesi bulunan kompresör kullanılmaya başlanmıştır. Bu tür ıslak kompresör çeşitleri günümüzde de hala kullanılmaktadır.

Sessiz Kompresör Nedir?

Mekanik aksam sürtünmelerini minimuma indirerek kompresörün sessiz çalışması sağlanmıştır. Kompresörler havayı ya da diğer gazları atmosfer basıncından daha yüksek basınçlara sıkıştırmak için kullanılmaktadır. Hava basıncını artırmaya yarar. Sessiz kompresör basınçlı havanın gerekli olduğu yerlerde hava desteğini artırmak için kullanılır. Havayı sıkıştırarak basınçlı hava kullanmamıza, belli bir kısmi vakum elde etmeye ve atmosfer basıncının altına inmek için de kullanılmaktadır.

Geçmişte üretilen kompresörlerden günümüze kadar gelenler olsa da, teknolojinin gelişmesiyle birlikte yaygın olarak tercih edilenlerden biri sessiz kompresörler olmuştur. Tarihi çok eskiye dayanan kompresörlerin genel çalışma düzeni, dışarıdan aldığı havayı ihtiyacı olan yüksek basınçlarda kullanmasıdır. Basınçlı hava pek çok alanda yarar sağlar; ancak maliyeti oldukça yüksektir. Bu yüzden basınçlı havayı mümkün olduğunca uygun Basınçlı hava üreten makineler, yüksek teknoloji yardımı ile sessizleştirilmiştir ve gelişen teknolojiye ayak uydurmuştur. Kompresörlerin çıkardığı sesler kurumlarda ve özellikle bireylerde büyük sorunlar oluşturmaktadır. Bu nedenle çözüm aması ile sessiz kompresör üretilmiş ve kullanıcının dikkatini çekmiştir.

Sessiz ve yağsız pistonlu hava kompresörlerinin en önemli özelliği yağ kullanımına ihtiyaç duyulmadan yani yağ ve bakım masrafı olmadan çalışmasıdır. Teflon piston özelliği bulunmaktadır. Bu durum kompresörün yağa olan ihtiyacını azaltmaktadır. Sessiz kompresörlerde yer almakta olan bu özellik sayesinde yağa hiç ihtiyaç bulunmaz. İlk zamanlar asıl kullanımı diş hekimler için üretilmekte olan bu kompresörler zamanla farklı sektörlerde de kullanılabilir hale gelmiştir.