Işınlı Dolgu Cihazları

Dolgu Metaryalleri Hakkında Kısa Bir Bilgi

Amalgama alternatif olarak üretilen, mine ve dentine bağlanabilen kompozit rezinler günümüze kadar önemli gelişmeler göstermişlerdir. 1970’li yılların ortalarında, 1960’larda kullanılan büyük doldurucu partiküllü kompozitler yerine, küçük boyutlu doldurucu partiküller içeren kompozit rezinler geliştirilmiştir. 1980’li yıllardan itibaren de doldurucu partikül boyutu küçük olan rezinler ile gelişmiş bonding ajanlar kullanılmaya başlanmıştır (Jackson ve Morgan, 2000).

Kimyasal yolla polimerize olan kompozit sistemlerinden görünür ışıkla polimerize olan sistemlere geçiş, kompozitlerin uygulanmasında büyük kolaylıklar sağlamıştır. Konuyla ilgili çalışmalar sürdürülmüş ve geliştirilen fiziksel özellikleri, diş sert dokularına adezyonları ve geniş renk skalasına sahip görünümleri ile kompozitler, sadece ön grup dişlerde değil posterior dişlerde de yaygın kullanım alanına sahip restoratif materyaller olmuşlardır (Willems ve ark., 1993; Hickel ve ark., 1998;
Dayangaç, 2000; Tagami ve ark., 2000; Craig ve Powers, 2002).